Modell C

posplus_blue.jpg

Modell C – För server och flera kassor

PosPlus Modell C är avsedd för att kopplas till en central server, lokalt eller via internet och på så sätt fungera som kontrollenhet för en mängd kassor. PosPlus tillhandahåller lösningar både för molnserver och lokal server.

Bilagor

Kommunikation protokoll

För att hitta en beskrivning av kommunikationsprotokollet för REST-API, klicka här

Felkoder

För att hitta en fullständig lista över felkoder och deras definitioner, klicka här

Serverlösningar

Molnserver

Du kan även koppla din utrustning till PosPlus kontrollenhet genom vår Molnserver-tjänst.

Lokal server

Du kan även använda PosPlus (Modell C) med en egen lokal server.

Bluetooth-anslutning

PosPlus kan anslutas till ett mobilt kassaregister via Bluetooth.

Distributörer

Licens

Posplus är en certifierad produkt vars etikett visar vilket certifikat som gäller för produkten. Här följer ett exempel på certifikat:
För komplett lista av certifikat tryck här
certifikat-posplus-scaled.jpg
C2Y-CU-001-01-39 ÄB16 Certifikat_page-0001.jpg
Posplus is a certified product whose label shows which certificate applies to the product. Here is an example of a certificate:
tech_spec_posplus_II.png