Error Codes

FelkodKod ”Id”
25Internt fel realtidsklocka
24Intern logg full
23Interna räknare saturerade
22Fält förekommer efter sista (CRC fältet)
21Kvittodata fält försäljningsbelopp och returbelopp relationsfel
20Power fail abort
14Registrering användare – fullt använt
15Internt skrivfel ECD kvittodata
16Internt skrivfel STAT kvittodata
17Internt skrivfel
18Internt skrivfel STAT registrering användare
17Internt skrivfel
16Internt skrivfel STAT kvittodata
15Internt skrivfel ECD kvittodata
14Registrering användare – fullt använt
13moms4
12moms3
11moms2
10moms1
9Summa total
8Summaminus
7Kvittotyp saknas
6Kvittotyptyp
5Kvittonummer
4KassaID
3Org#
2Datum
1Fältantal
0OK
-1Wrong length
-2CRC error
-3Unknown command