Modell A

posplus_blue.jpg

Modell A - för en kassa

Ingen extern nätdel, drivs via usb. Kan drivas med seriell koppling för kassaregister 5-36 volt. Kan även drivas med extern strömkälla, om seriell koppling saknar strömmatning.

Bilagor

Kommunikation protokoll

För att hitta en beskrivning av kommunikationsprotokollet för REST-API, klicka här

Felkoder

För att hitta en fullständig lista över felkoder och deras definitioner, klicka här

Serverlösningar

Molnserver

Du kan även koppla din utrustning till PosPlus kontrollenhet genom vår Molnserver-tjänst.

Lokal server

Du kan även använda PosPlus (Modell C) med en egen lokal server.

Bluetooth-anslutning

PosPlus kan anslutas till ett mobilt kassaregister via Bluetooth.

Distributörer

Licens

Posplus är en certifierad produkt vars etikett visar vilket certifikat som gäller för produkten. Här följer ett exempel på certifikat:
För komplett lista av certifikat tryck här
CU-001-01-CERT-06-A.jpg
C2Y-CU-001-01-38 ÄB16 Certifikat_typeA.jpg
Posplus är en certifierad produkt vars etikett visar vilket certifikat som gäller för produkten. Här följer ett exempel på certifikat:
tech_spec_posplus_II.png