Buffertenhet

Vi har implementerat ett NYTT SÄTT att bearbeta finansiella skatte data, den senaste generationen av hårdvara (mikrodatorer) som signerar och lagrar finansiella skatte data samt REPLIKERAR DATA till Kontrollsystem servern för central lagring. Dessa mikrodatorer kan anslutas till det lokala nätverket och stödja FLERA kassaregister samtidigt via wi-fi.

close-up-baker.jpg

KONTROLLENHET VS BUFFERTENHET

KONTROLLENHET V

Finansiella data lagras ENDAST på kontrollenheten, och SKATTEVERKET BEHÖVER BESÖKA DIN FÖRSÄLJNINGSPLATS för att ladda ner finansiella skatte data.

Lösningen KOMMER ATT BLI UTDATERAD snart.

S BUFFERTENHET

Finansiella skatte data skickas i REALTID till servern

Det finns INGET BEHOV längre för Skatteverket ATT BESÖKA DIN FÖRSÄLJNINGSPLATS* de samlar bara in data från kontrollsystem servern

All finansiell data replikeras och sparas på BÅDA SIDORNA* Buffertenhet och Kontrollsystem servern

Om internetanslutningen bryts, FORTSÄTTER Buffertenheten ATT SIGNERA OCH SPARA finansiella data och väntar tills internetanslutningen återställs, sedan skickas data till Kontrollsystem servern

Nya egenskaper

Alla till en

Buffertenheten kan hantera FLERA kassaregister 'out of the box' - bara ANSLUT den till eluttaget, anslut den till det lokala WI-FI:t och börja arbeta

Lätt att starta

Byt bara UT den gamla kontrollenheten mot buffertenheten. Ingen extra konfiguration behövs

Stort minne

Vi har satt in ett SD-kort som kommer att lagra finansiella data i MINST 5 ÅR

Buffring

Buffertenheten kan vara OFFLINE I 48 TIMMAR utan att det påverkar din verksamhet negativt

att veta mer...