Posplus är en certifierad produkt vars etikett visar vilket certifikat som gäller för produkten.
Här följer ett exempel på certifikat:

CERTIFIKAT C-ENHET

För komplett lista av certifikat tryck här